Politica de Privacitat

Informació bàsica de protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2016/679

Responsable: J. VILELLA FELIP, S.L.
Carrer de Josep Baró Travé, parc 108
25191 Lleida
Delegat Protecció Dades:
Finalitats tractament dades: Gestió de les dades per poder atendre consultes i sol·licituds a la pàgina web de l’empresa. .
Legitimació i terminis de conservació: La base para el tractament de les dades és el consentiment a través de l’acceptació d’aquestes condicions.
Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
Cessió de dades: No es cediran dades a tercers.
Drets: Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça info@vilellarecicla.com, adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades.
Els interessats tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no es respectin aquests drets.