EL CONCEPTE

Els blocks de Vilella Blocks són peces modulars prefabricades construïdes a partir de formigó reutilitzat (format a base de material àrid reciclat). Una dels grans avantatges del projecte ja que s’ajusta completament a la nostra línia corporativa d’impulsar cada cop més l’economia circular i sostenible.

Aquest mòduls compten amb diversos suports cònics que, imitant la construcció de les peces de Lego®, queden perfectament encaixats els uns amb els altres sense requerir de morter per a fixar-se. Els mateixos ancoratges i el propi pes de cada peça els dota de suficient estabilitat i rigidesa per evitar bolcades i desplaçaments.