APLICACIONS

Els Blocks tenen multiplicitat d’aplicacions. Serveixen de murs de contenció, separen tot tipus de materials (vidres, metalls, plàstics…) i àrids, poden actuar com a dics de contenció d’aigua, aïllants sonors, sistemes de protecció del foc. A més també serveixen per a protegir els vorals dels camins o per a senyalitzar canvis a les vies de manera temporal.

En un ús menys freqüent, però també remarcable, els murs poden servir d’equipament urbanístic com a elements decoratius.