CARACTERÍSTIQUES

El sistema de Vilella Blocks compta amb un seguit d’avantatges a tenir en compte respecte qualsevol altre tipus de construcció:

Ràpid / Fàcil / Mòbil  Econòmic / Ecològic / Efectiu

Ràpid

La construcció dels murs, feta a partir d’un procés d’execució estandarditzat és molt ràpida ja que, entre d’altres avantatges, no requereix de període de cimentació.

Fàcil

La construcció de les parets feta a partir d’un conjunt de blocks encaixats els uns amb els altres és fàcil i no requereix de mà d’obra especialitzada.

Mòbil

Les peces modulars són mòbils i versàtils. Els murs es poden reubicar, ampliar o reduir tot adaptant-se a les necessitats de cada moment i situació.

Econòmic

El sistema de construcció és força econòmic si el comparem amb altres mètodes de fabricació de parets i murs de separació de materials.

Ecològic

Els blocks es poden formar a partir dels RCD (Residus de Construcció i Demolició) i poden ser utilitzats de nou, disminuint d’aquesta manera l’impacte ambiental.

Efectiu

El procés, a la vegada que innovador, és efectiu ja que el propi encaix possibilita la construcció de murs sense la necessitat de tramitar cap permís d’obres.

Dimensions

Disposem de tres tipus de peces.

60x60x60

520 Kg.

90x60x60

778 Kg.

120x60x60

1040 Kg.

180x60x60

1555 Kg.