CARACTERÍSTIQUES

El sistema de Vilella Blocks compta amb un seguit d’avantatges a tenir en compte respecte qualsevol altre tipus de construcció:

Ràpid / Fàcil / Mòbil  Econòmic / Ecològic / Efectiu

Ràpid

La construcció dels murs, feta a partir d’un procés d’execució estandarditzat és molt ràpida ja que, entre d’altres avantatges, no requereix de període de cimentació.

Fàcil

La construcció de les parets feta a partir d’un conjunt de blocks encaixats els uns amb els altres és fàcil i no requereix de mà d’obra especialitzada.

Mòbil

Les peces modulars són mòbils i versàtils. Els murs es poden reubicar, ampliar o reduir tot adaptant-se a les necessitats de cada moment i situació.

Econòmic

El sistema de construcció és força econòmic si el comparem amb altres mètodes de fabricació de parets i murs de separació de materials.

Ecològic

Els blocks es poden formar a partir dels RCD (Residus de Construcció i Demolició) i poden ser utilitzats de nou, disminuint d’aquesta manera l’impacte ambiental.

Efectiu

El procés, a la vegada que innovador, és efectiu ja que el propi encaix possibilita la construcció de murs sense la necessitat de tramitar cap permís d’obres.

Dimensions

Disposem de tres tipus de peces.

*Preu per unitat. Aquestes tarifes no inclouen impostos. Per a grans quanitats, posa’t en contacte amb nosaltres.